Veden- ja energianmittausjärjestelmät

Pajavirran järjestelmät kaikkiin veden- ja energianmittauksen tarpeisiin

Pajavirta toimittaa asennettuna kaikki veden- ja energianmittaukseen tarvittavat mittarit ja etäluentalaitteet. Tarjontamme kattaa langattomat, kaapeloidut ja taloautomaatiojärjestelmään integroidut ratkaisut.

Etäluettava järjestelmä tuli pakolliseksi

EU:n Kunnianhimoiset ilmasto- ja energiatavoitteet, sekä Pariisin sopimuksen yhteydessä tehdyt globaalit sitoumukset edellyttävät energiankulutuksen vähentämistä ja uusiutuvista lähteistä saatavan energian käyttöä. EU on muuttanut aikaisemmin annetun direktiivin sisältöä merkittävästi. Uudet vaatimukset koskevat siirtymäajan puitteissa myös jo asennettuja järjestelmiä.

Jotta kulutustietoja voidaan toimittaa kustannustehokkaasti ja usein, uusien asennettavien mittareiden on oltava etäluettavia. Jo asennetut järjestelmät, jotka eivät ole etäluettavia, on muutettava etäluettaviksi tai ne on korvattava etäluettavilla laitteilla 1 päivään tammikuuta 2027 mennessä.


Langattomat järjestelmät

Langattomat järjestelmät muodustuvat radiokommunikoinnin mahdollistamilla lähettimillä varustetuista mittalaitteista ja paikallisesta kohdekohtaisesta langattomasta tiedonkeruuverkosta. Pienissä kohteissa mittaustietojen luenta voidaan toteuttaa pelkillä langattomilla mittalaitteilla (Walk-By tai LoRaWAN™).

Langaton AMR-järjestelmä »

Kaapeloitavat järjestelmät

Kaapeloitavia järjestelmiä käytettään tyypillisesti kohteissa, joissa tarvitaan suurta mittalaitteiden luentatiheyttä ja langattoman verkon toteuttaminen rakenteiden aiheuttaman kuuluvuusongelmien vuoksi on vaikeaa tai mahdotonta.

Osittain kaapeloidut järjestelmät

Joissakin tapauksissa kohde voidaan toteuttaa osittain kaapeloituna ja langattomana. Kohteessa voi olla tiloja, joissa mittalaitteet sijaitsevat sellaisissa paikoissa, että niiden saaminen radiokuuluvuuden piirin on vaikeaa tai kallista. Tällaisissa tapauksissa katveessa olevat mittalaitteet varustetaan langallisilla M-Bus lähettimillä ja niiden lähettämät tiedot kerätään tiedonkeruuyksiköihin kaapelien välityksellä.

Jos kohteen rakennukset ovat niin kaukana toisistaan, että langattoman verkon kuuluvuutta ei ole, voidaan rakennuksissa olevat langattomat verkot kaapeloida yhteen luentatietojen yhdistämiseksi.

Rakennusautomaatioon integroitavat järjestelmät

Automaatiojärjestelmien käyttö rakentamisessa on voimakkaasti lisääntynyt viime vuosien aikana. Automaatiojärjestelmillä mitataan, ohjataan ja valvotaan monipuolisesti kiinteistöjen eri toimintoja. Nykyään myös vedenmittausjärjestelmä halutaan kytkeä osaksi automaatiojärjestelmää. Kaikki Pajavirran järjestelmät voidaan liittää osaksi automaatiojärjestelmää.


Soveltuvan järjestelmän valinta

Yksinkertaisimmillaan kohteeseen asennetaan huoneistokohtaiset mekaaniset MID-hyväksytyt vesimittarit, jotka varustetaan etäluennan tarvitsemilla komponenteilla. Tämän lisäksi kohteeseen asennetaan etäluentajärjestelmän komponentit, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan ja tarkan tavan hallita vesilaskutusta.

Langaton Kaapeloitu
Luentatiheys
Tietoliikennekustannus / mittari
Huoltokustannukset
Asennuskustannus
Kaapelointikustannus
Luentakustannus
Vesipisara.fi

Vesipisara.fi - palvelu

Vesipisara.fi - palvelun avulla mittarilukemat tallennetaan automaattisesti pilvipalveluun ja lukematietoja voidaan tarkastella halutulta aikajaksolta mittari- ja asuntokohtaisesti. Lukematiedot voidaan tarvittaessa siirtää myös eri isännöintijärjestelmiin jatkokäsittelyä varten.