Vedenmittausjärjestelmät

Aidosti edullisin, langaton Siemens Siemeca™

Pajavirran tarjoamat ratkaisut mahdollistavat joustavan ja skaalautuvan järjestelmän kaikkiin vedenmittauksen tarpeisiin. Yksinkertaisimmillaan kohteeseen asennetaan huoneistokohtaiset mekaaniset MID-hyväksytyt vesimittarit, jotka voidaan myöhemmin varustaa keskitetyn paikallisluennan tai etäluennan tarvitsemilla komponenteilla. Vaihtoehtoisesti kohteeseen voidaan asentaa etäluettava järjestelmä, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja tarkan tavan hallita vesilaskutusta. Lukemat voidaan lukea joko erillisen langattoman verkon kautta tai tarvittaessa järjestelmä voidaan liittää taloautomaatiojärjestelmään.

Langatonta vaivattomuutta

Siemensin langaton ratkaisu huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen helpottaa huomattavasti järjestelmän asennusta ja käyttöönottoa. Järjestelmä voidaankin toteuttaa ilman sähkö- tai väyläasennuksia. Langattomuus tuo taloyhtiölle säästöjä jo asennusvaiheessa.

Siemens Siemeca™ järjestelmä rakennetaan mittareista ja kulutustietoja keräävistä kommunikointiyksiköistä, jotka välittävät tiedot langattomasti toisille yksiköille. Tämän ansiosta kaikkien mittareiden kulutustiedot ovat luettavissa mistä tahansa kommunikointiyksiköstä.

Langaton radiokommunikointiin perustuva verkko tai liityntä taloautomaatioon

Siemens Siemeca vedenmittausjärjestelmä voidaan toteuttaa täysin langattomasti erillisen radiokommunikointiverkon avulla. Vesimittareihin asennettavat AMR-moduulit lähettävät lukematiedot langattomasti verkon tiedonkeruuyksiköille ja sieltä edelleen etäluennan mahdollistamalle kommunikointiyksikölle. Kaikki tämä voidaan toteuttaa ilman kaapelointia ja ulkopuolisen sähkönsyötön tarvetta.

Vaihtoehtoisesti WFX30-sarjan vesimittareihin voidaan asentaa M-bus moduulit tai WFX40-sarjan vesimittareihin voidaan liittää pulssiluentalaitteet, joiden avulla vesimittarit voidaan liittää osaksi kiinteistön taloautomaatiojärjestelmään.

Yksinkertaista ja helppoa kulutustietojen hallintaa

Vesipisara.fi - palvelun avulla isännöitsijän tai taloyhtiön edustajan on helppo hallita kaikkien huoneistojen kulutuslukemia www-selaimen avulla.

Myös asukkaat voivat tarkastella omaa vedenkulutustaan palvelun avulla ja siten vaikuttaa kulutustottumuksiinsa. Pienetkin muutokset päivittäisessä vedenkäytössä vaikuttavat suuresti vuotuiseen kulutukseen. Huoneistokohtaisten mittareiden ansiosta taloyhtiöiden asukkaat maksavat vain itse kuluttamastaan vedestä.


Uutuus!

Axioma Qalcosonic W1 vesimittari

Monipuolisilla ominaisuuksilla ja selkeällä 9-numeroisella digitaalisella näytöllä varustettu ultraäänivesimittari tarkkaan vedenmittaukseen.

 • Helppo asennus, ei vaadi suoraa putkiosuutta ja voidaan asentaa halutuun asentoon esim. taulu alaspäin
 • DN15 ja DN20
 • Asennuspituudet 80 / 110 / 130 / 165 ja 190 mm
 • Lämpötilaluokat T30, T30/90 ja T90
 • Nimellisvirtaukset 1.6 / 2.5 / 4.0 m3 / h
 • Laaja mittausalue Q3 / Q1 = R 250 / 400 / 800

Lue lisää »Elektroninen vesimittari Qundis Qwater 5.5

Digitaalinen mittari kylmän tai lämpimän veden kulutuksen mittaukseen

 • MID-hyväksytty
 • Vuotovahti raportoi mahdolliset vuodot AMR-järjestelmään (C-mode)
 • Mittarilukemat luettavissa päivittäin AMR-radioverkosta tai Walk-by luentalaitteen avulla
 • Yhteensopiva Siemensin AMR-radioverkon kanssa
 • Q3 2,5 m³/h - 80 mm tai 110 mm
 • Q3 4 m³/h - 130 mm

Uusi MID-vaatimusten mukainen Qundis Qwater 5.5 vesimittari edustaa uutta sukupolvea mekaanisten vesimittarien parissa. Qwater 5.5 ei pelkästään mittaa rakennuksen kylmän tai kuuman veden kulutusta, vaan se myös tunnistaa vuotoja ja lähettää tiedot eteenpäin AMR-radioverkon välityksellä (C-mode).

Qwater 5.5 mittarin radioverkon lähetysteho ja -tiheys on huomattavasti parantunut aikaisemman sukupolven laitteisiin verrattuna. Uusi AMR verkon C-moodi lähes kaksinkertaistaa mittarien lähetystehon. Myös Walk-by luenta on mahdollista tarvittaessa tehdä vaikka päivittäin.

Mittarin lähettämät lukematiedot voidaan lukea joko paikallisesti kohteessa tai ne voidaan kerätä AMR-verkon tiedonkeruuyksiköihin edelleen lähetettäväksi Vesipisara.fi - pilvipalveluun tai käytettäväksi yleisimpien isännöintiohjelmien kanssa.

Uusi Qwater 5.5 mittari on täysin yhteensopiva myös aikaisemman sukupolven tiedonkeruuyksiköiden kanssa ilman minkäänlaisia laite- tai ohjelmistopäivityksiä.

Mittarissa on selkeälukuinen digitaalinen 8-numeroinen näyttö ja sisäänrakennettu muisti. Mittarin näytöltä voidaan lukea myös muita tietoja pelkän kulutuslukeman lisäksi.

Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät oheisen linkin kautta ladattavasta esitteestä (uk)

Lataa esite »Mekaaninen vesimittari WFK30 ja WFW30

Mekaaninen mittari kylmän ja lämpimän veden kulutuksen mittaukseen

Vesimittari koostuu virtauksenmittausosasta, jossa on siipipyörä sekä summanäyttö. Virtauksenmittausosan runko on messinkiä. Sen sisällä on mittauskammio, jossa on yksisuuttiminen siipipyörä. Sisääntulossa on suodatin, joka pyydystää suurimmat likapartikkelit.

Virtauksenmittausosassa on summanäyttö, joka on suojattu läpinäkyvällä muovikannella. Vesimittari näyttää tosiasiallisen kulutuksen 8- numeroisella summanäytöllä sekä virtauksen pyörivällä kiekolla.

Tarkemmat tekniset tiedot oheisen linkin kautta ladattavasta esitteestä

Lataa esite »


Mekaaninen vesimittari WFK40 ja WFW40

Mekaaninen mittari kylmän ja lämpimän veden kulutuksen mittaukseen pulssiliitännällä

Tarkemmat tekniset tiedot oheisen linkin kautta ladattavasta esitteestä (uk)

Lataa esite »


Langaton tiedonsiirtoyksikkö WFZ661

Tiedonsiirtoyksikkö rekisteröi ja käsittelee mekaanisista vesimittareista tulevat laskentapulssit ja lähettää tiedot edelleen luentajärjestelmään.

Vedenmittausjärjestelmää voidaan kasvattaa myös vaiheittain. Aluksi voidaan asentaa pelkät vesimittarit, joissa on varaus langattomalle tiedonsiirrolle. Tarpeiden muuttuessa vesimittareihin voidaan liittää langattoman tiedonsiirron moduulit ja tiedonkeruuyksiköt porrashuoneisiin kohteessa tapahtuvaa paikallisluentaa tai internetin välityksellä tapahtuvaa etäluentaa varten.

Tarkemmat tekniset tiedot oheisen linkin kautta ladattavasta esitteestä (uk)

Lataa esite »


M-Bus moduuli WFZ31

M-bus moduuli WFX30-sarjan vesimittareille

Moduuli lukee ja käsittelee mekaanisen vesimittarin lukematiedon. Tieto luetaan M-bus väylän välityksellä.

Tarkemmat tekniset tiedot oheisen linkin kautta ladattavasta esitteestä (uk)

Lataa esite »


Pulssimoduuli WFZ44

Pulssimoduuli WFX40-sarjan vesimittareihin


Kommunikointiyksikkö WTT561

Kommunikointiyksiköitä käytetään järjestelmään kuuluvien vesimittareiden lähettämien tietojen vastaanottoon ja käsittelyyn.

Kommunikointiyksikkön tehtävänä on luoda rakennusten sisään radioverkko, jonka kautta voidaan vastaanottaa ja tallentaa rakennukseen asennettujen vesimittareiden lähettämiä tietoja. Myös kommunikointi useampien kommunikointiyksikköjen välillä tapahtuu radioyhteydellä, joten tiedonsiirtojohdotuksia ei yleensä tarvita. Kaikki kulutusmittareiden mittaustiedot välitetään jatkuvasti verkkoon, joten jokaisessa kommunikointiyksikössä ovat tallennettuina ajankohtaiset kulutuslukemat, kuukauden lopussa luetut arvot sekä kaikkien verkkoon kuuluvien vesimittareiden asetuspäivien arvot. Tämän toimintaperiaatteen johdosta kaikki verkon tiedot voidaan lukea mistä tahansa kommunikointiyksiköstä tai etänä käyttämällä tiedonsiirtoon soveltuvaa gatewayta.

Tarkemmat tekniset tiedot oheisen linkin kautta ladattavasta esitteestä (uk)

Lataa esite »Etäluentayksikkö WTT563

Yksikkö kerää mittaritiedot radiokommunikointiverkosta ja lähettää ne GSM/GPRS/EDGE verkon kautta pilvipalveluun

Pilvipalveluun kertyvät tiedot voidaan vastaanottaa sähköpostilla, SFTP:llä tai ne voidaan lukea suoraan Vesipisara.fi-palvelun avulla.

Tarkemmat tekniset tiedot oheisen linkin kautta ladattavasta esitteestä (uk)

Lataa esite »Miten voimme olla avuksi?


Jukka Virtanen
050 357 6040

Yhteystiedot »

Tarjouspyyntö »


Pilvipalvelu lukematietojen hallintaan

Vesipisara.fi - palvelun avulla huoneistojen kulutuslukemia voidaan helposti hallita www-selaimen avulla.

Lataa esite »

Tutustu palveluun »