Talotekniikka

Pajavirran järjestelmät kaikkiin veden- ja energianmittauksen tarpeisiin

Pajavirran tarjoamat ratkaisut mahdollistavat joustavan ja skaalautuvan järjestelmän kaikkiin energian- ja vedenmittauksen tarpeisiin.

Langattomat järjestelmät

Langattomat järjestelmät muodustuvat radiokommunikoinnin mahdollistamilla lähettimillä varustetuista mittalaitteista ja paikallisesta kohdekohtaisesta langattomasta tiedonkeruuverkosta. Pienissä kohteissa mittaustietojen luenta voidaan toteuttaa pelkillä langattomilla mittalaitteilla (Walk-By tai LoRaWAN™).


Walk-By
Paikallisverkko
LoRaWAN
Luentatiheys

Tietoliikennekustannus / mittari

Huoltokustannukset

Asennuskustannus

Kaapelointikustannus

Vesipisara.fi

Kaapeloitavat järjestelmät

Kaapeloitavia järjestelmiä käytettään tyypillisesti kohteissa, joissa tarvitaan suurta mittalaitteiden luentatiheyttä ja langattoman verkon toteuttaminen rakenteiden aiheuttaman kuuluvuusongelmien vuoksi on vaikeaa tai mahdotonta.

Osittain kaapeloidut järjestelmät

Joissakin tapauksissa kohde voidaan toteuttaa osittain kaapeloituna ja langattomana. Kohteessa voi olla tiloja, joissa mittalaitteet sijaitsevat sellaisissa paikoissa, että niiden saaminen radiokuuluvuuden piirin on vaikeaa tai kallista. Tällaisissa tapauksissa katveessa olevat mittalaitteet varustetaan langallisilla M-Bus lähettimillä ja niiden lähettämät tiedot kerätään tiedonkeruuyksiköihin kaapelien välityksellä.

Jos kohteen rakennukset ovat niin kaukana toisistaan, että langattoman verkon kuuluvuutta ei ole, voidaan rakennuksissa olevat langattomat verkot kaapeloida yhteen luentatietojen yhdistämiseksi.

Rakennusautomaatioon integroitavat järjestelmät

Automaatiojärjestelmien käyttö rakentamisessa on voimakkaasti lisääntynyt viime vuosien aikana. Automaatiojärjestelmillä mitataan, ohjataan ja valvotaan monipuolisesti kiinteistöjen eri toimintoja. Nykyään myös vedenmittausjärjestelmä halutaan kytkeä osaksi autromaatiojärjestelmää. Kaikki Pajavirran järjestelmät voidaan liittää osaksi automaatiojärjestelmää.Miten voimme olla avuksi?

Jukka Virtanen
050 357 6040

Yhteystiedot » Tarjouspyyntö »

Pilvipalvelu lukematietojen hallintaan

Vesipisara.fi - palvelun avulla huoneistojen kulutuslukemia voidaan helposti hallita www-selaimen avulla.

Lataa esite » Tutustu palveluun »