ICT- ja ohjelmistokehitys

Tarjoamme ICT-konsultointipalveluita kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille.

Usean vuoden kokemus ICT- hankkeissa ja liiketoiminnan kehittämisessä, antavat meille hyvät valmiudet arvioida asiakkaiden liiketoimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä.

Yhdessä asiakasyrityksen kanssa löydämme ratkaisut, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja parantaa kilpailukykyä.

Tarvittaessa kartoitamme käytössä olevien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tehokkuuden liiketoiminnan kannalta ja selvitämme mahdolliset ongelmatekijät. Kartoituksen jälkeen tiedetään millaisilla toimenpiteillä saadaan ongelmakohdat poistettua ja tehostettua prosessia. Tarvittaessa myös kilpailutamme konsultoinnissa esiin tulleet hanketarpeet.

ICT- ja ohjelmistoprojektit

Voimme myös toimia projektipäällikkönä asiakkaiden ICT-projekteissa. Meillä on laaja-alainen ja mittava kokemus erityyppisistä ICT-projekteista aina toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotoista ja uusimisprojekteista työasemien asennusten vakiointiin. Pystymme toteuttamaan suuretkin projektikokonaisuudet yhteistyössä luotettavien ja osaavien kumppaniemme kanssa.

Ohjelmistokehitys - Räätälöidyt ohjelmistot

Toteutamme asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja joko täysin asiakkaidemme toiveiden pohjalta tai käytämme olemassaolevia kirjastojamme kehitystyön rakennusalustana.

Erilaiset integraatiot mm. toiminnanohjaus- tai CAD-järjestelmiin ovat meille tuttuja. Meillä on pitkä kokemus tehokkaasta ja tuottavasta ohjelmistokehityksestä.

Työkalut

Käytämme kehitystyössä mm. seuraavia työkaluja ja menetelmiä: