Yleistä

Yrityksen on tunnettava asiakkaansa ja pidettävä asiakkaalle tehdyt lupaukset. Menestyneet yritykset eivät pelkästään pidä antamiaan lupauksia, vaan ylittävät asiakkaan odotukset. Asiakassuhteen menestyksekäs ylläpito ja kehittäminen kuitenkin edellyttää, että asiakastietoja hallinnoidaan systemaattisesti.

TeamManager on asiakkuuksien hallintaan kehitetty asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM), jolla asiakkuuksien halllinta on helppoa ja nopeaa. TeamManagerissa asiakkuudet on helposti jaettavissa myynnin kannalta kiinnostaviin ryhmiin. Ohjelman avulla pystytään hallitsemaan ja hoitamaan asiakaskontaktit tehokkaasti. Kaikilla organisaatiossa on tiedossa missä tilassa kukin asiakkaan palvelustatus on. TeamManager kertoo koska asiakkaisiin pitää olla yhteydessä ja minkä vuoksi. Ohjelman avulla voi keskittyä systemaattiseen myyntityöhön ja keskittää myynti- ja markkinointitoimenpiteet entistä tuottavammin.


Yritykset ja henkilöt


TeamManagerissa yritykset tallennetaan omaan kortistoonsa. Yritysnäkymässä on aina näkyvissä myös yritykseen liitetyt henkilöt ja aktiviteetit. Yrityskortiston monipuoliset luokittelukentät mahdollistavat yritysten luokittelun myynnin ja markkinoinnin kannalta kiinnostaviin ryhmiin. Yritykset voidaan tarvittessa luokitella ostokäyttäytymisen mukaan aina prospektista avainasiakkaaksi. Myös erilaisten tuote- ja palveluryhmien luonti on täysin loppukäyttäjän muokattavissa. TeamManagerin käyttäjät voivat merkitä yrityksen avoimeksi caseksi, jos on tarvetta esimerkiksi päivittäin seurata asiakkeelle tehtyjä aktiviteettejä. Saman yrityksen voi avata useampi käyttäjä samanaikaisesti.

Myös henkilöt tallentuvat TeamManagerissa omaan kortistoonsa. Missä tahansa ohjelmassa tehdyt henkilötietojen muutokset päivittyvät aina henkilökortistoon, joka takaa tietojen oikeellisuuden kaikkialla ohjelmassa. Henkilöille voidaan perustaa postitusvalintoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi joulukorttien postittamisen apuna.

Henkilöiden linkittäminen yrityksiin

Käyttäjä voi luoda yritysten ja henkilöiden välille rooleja, joiden avulla henkilöt liitetään yrityksiin. Henkilö voi tarvittaessa olla liitettynä useaan yritykseen. Yritysnäkymässä on näkyvissä kaikki yritykseen linkitetyt henkilöt rooleittain. Tarvittaessa henkilöön linkitetyt yritystiedot voidaan avata henkilönäkymästä.


Aktiviteetit

TeamManagerissa on mahdollisuus kirjata kaikki asiakkaalle tehdyt aktiviteetit. Kirjausten perusteella aktiviteettien määrän seuranta ja raportointi on helppoa. Avoinna olevat caset myyjittäin saa helposti suodatettua näkyviin kaikkien aktiviteettien joukosta. Aktiviteeteistä voidaan luoda tehtäviä ja muistutuksia myös sähköiseen kalenteriin tarvittaessa. Aktiviteettien hallinnalla saadaan helpotettua myyjän työtä ja samalla koko organisaatiolla on tieto kunkin asiakkaan palvelutilanteesta.


Tapahtumat


TeamManagerissa on myös kalenteri, jota voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi organisaation yhteisten tapahtumien seuraamiseen. Tällaisia voivat olla vaikka messut tai muut markkinointitapahtumat. Tapahtumien koordinointi ja hallinnointi on helppoa, koska myös tapahtumiin on mahdollista kirjata aktiviteettejä. Esimerkiksi tiettyyn tapahtumaan liittyvät hotellivaraukset on helposti kaikkien todettavissa. Kalenteritiedot voidaan helposti tuoda myös Outlookiin tarvittaessa. Tapahtumaan osallistuvat henkilöt voidaan myös linkittää tapahtuman tietoihin, joka mahdollistaa mm. osallistujalistojen laatimisen.


Integraatiot muihin järjestelmiin

Tarvittaessa TeamManager voidaan helposti integroida muihin tietojärjestelmiin. Ohjelmaa voidaan käyttää myös offline tilassa, mikäli internetyhteyttä ei ole käytettävissä. Tiedot replikoidaan pilvipalvelun avulla kaikkien käyttäjien saataville, kun internetyhteys on käytettävissä. Kattava Microsoft Office Outlook –integraatio mahdollistaa esimerkiksi yhteystietojen, tehtävien ja kalenteritietojen viennin Outlookiin.