Projektipalvelut

Osaamisemme kattaa asiantuntevan toimimisen prosessiteollisuuden eri projektien parissa. Laadimme kustannusarviot, kilpailutamme hankinnat ja huolehdimme asennusvalvonnasta asiakkaan puolesta. Koordinoimme ja toteutamme tarvittaessa myös projekteihin liittyvät mittaukset ja suunnittelutarpeet. Työturvallisuusasioiden huomioiminen kuuluvat jokapäiväiseen toimintaan, niin suunnitteluvaiheessa kun asennusvalvonnankin aikana.

Asiakkaidemme projektit ovat laajuudeltaan muutaman tunnin konsultoinnista aina suuriin kansainvälisiin teollisuusprojekteihin. Skaalautuva ja ketterä projektiorganisaatio mukautuu projektin laajuuden ja vaativuuden mukaan.

Yhteistyökumppanit

Osaavan ja menestyksekkään toiminnan takaa hyvä yhteistyö- ja alihankintaverkosto. Kokoamme tarvittaessa parhaat asiatuntijat esimerkiksi LVIA, SIA ja rakennesuunnittelun osalta.

Omaamme myös hyvät suhteet useimpiin sähkö-, automaatio-, teräsrakenne-, asennus- ja laitetoimittajiin Lounais-Suomen alueella. Näin ollen pystymme kohdentamaan tarjouspyynnöt luotettaville urakoitsijoille ja varmentamaan projektien toteutuksen aikataulun puitteissa.


Olemme asiakkaamme asiantuntija läpi hankkeen. Valvomme aikatauluja, budjettia ja varmistamme projektin laadukkaan toteutuksen.

Monipuolinen osaamisemme kattaa myös integraatiot esim. toiminnanohjaus- tai tuotannonohjausjärjestelmiin.


Mittaukset


Käytössämme olevien tehokkaiden mittalaitteiden avulla pystymme tuottamaan tarvittavan informaation projektin tarpeisiin. Vuosien kokemus mittausten parissa mahdollistaa kustannustehokkaan mittausmenetelmän valinnan kulloinkin työn alla olevaan projektiin.


Takymetri - Nikon Nivo 3M

Takymetri on mittalaite, jolla mitataan säteittäisesti pisteiden sijainteja mittalaitteeseen nähden. Takymetri voidaan tarvittaessa orientoida haluttuun koordinaatistoon, jolloin mittaustulokset saadaan suoraan esimerkiksi rakennuksen kanssa samaan koordinaatistoon.

Takymetrissä on erilaisia ohjelmia sisäänrakennettuna, joten sillä voidaan suorittaa tarvittaessa erittäin monipuolisia mittauksia ja laskelmia jo työmaalla. Kulma- ja etäisyyshavainnoista muodostuvista perustiedoista voidaan laskea tarvittaessa esimerkiksi kaltevuuksia.

Takymetrillä tehdyt mittaukset voidaan tallentaa sähköiseen muotoon jälkikäsittelyä varten.

Miten voimme olla avuksi?


Seppo Kusnetsoff
Projektipalvelut
050 511 6468

Yhteystiedot »