Pienrakennushankkeiden valvonta ja työnjohto

Osaamisemme kattaa asiantuntevan työnjohdon palvelut pienrakentajille

Laadimme kustannusarviot, kilpailutamme hankinnat ja huolehdimme rakennusvalvonnasta asiakkaan puolesta. Koordinoimme ja toteutamme tarvittaessa myös projekteihin liittyvät mittaukset ja suunnittelutarpeet. Työturvallisuusasioiden huomioiminen kuuluvat jokapäiväiseen toimintaan, niin suunnitteluvaiheessa kun rakennusvalvonnankin aikana.

Skaalautuva ja ketterä projektiorganisaatio mukautuu projektin laajuuden ja vaativuuden mukaan.

Yhteistyökumppanit

Osaavan ja menestyksekkään toiminnan takaa hyvä yhteistyö- ja alihankintaverkosto. Kokoamme tarvittaessa parhaat asiatuntijat esimerkiksi LVIA, SIA ja rakennesuunnittelun osalta.

Omaamme myös hyvät suhteet useimpiin sähkö-, automaatio-, teräsrakenne-, asennus- ja laitetoimittajiin Lounais-Suomen alueella. Näin ollen pystymme kohdentamaan tarjouspyynnöt luotettaville urakoitsijoille ja varmentamaan projektien toteutuksen aikataulun puitteissa.

Ota yhteyttä!

Jani Virtanen
Rakennusmestari (AMK)
040 645 2003
etunimi.sukunimi@pajavirta.fi