Yleistä

Kiristynyt kilpailu edellyttää yrityksiltä ketteryyttä ja mukautumiskykyä. Asiakkaat vaativat yksilöllisiä tuotteita ja palveluja edulliseen hintaan. Myös tuotteen tilaaminen pitää olla vaivatonta ja toimituksen pitää tapahtua nopeasti.

Erääksi tehokkaimmista kilpailukeinoista tuotannollisissa yrityksissä on osoittautunut tuotteiston mukauttaminen soveltuvaksi massaräätälöintiin. Tällä toimintamallilla pyritään tuottamaan asiakkaan haluama tuote ja samalla hyödyntämään massatuotannon etuja.

Massaräätälöinti mahdollistaa tehokkaan tuotevarioinnin, joka asiakkaan kannalta tarkoittaa ennen kaikkea suurta tuotevalikoimaa ja mahdollisuutta hankkia juuri itselleen räätälöity tuote.


Tarjouslaskennasta valmistuksen ohjaukseen


Monista osakokonaisuuksista koostuvat tuotteet ovat usein vaikeasti hahmotettavia tai tuotevariaatioiden hallinta on työlästä. Designer tuotekonfiguraattori on helppokäyttöinen ohjelmisto, jolla voidaan hallita massaräätälöitävien tuotteiden rakenteet ja hinnoittelut aina tarjouslaskennasta valmistukseen.

Designerilla myyjä voi määritellä asiakkaalle tarjottavan tuotekokonaisuuden vaikka myyntitapaamisen yhteydessä. Designerin käyttö tarjouslaskennassa karsii inhimillisiä virheitä ja sillä voidaan tuottaa tarkat ja yksiselitteisen konfiguraatiot nopeasti ja tarkasti. Myyntivaiheessa tuotettua tietoa voidaan käyttää myöhemmin valmistuksen dokumenttien tuottamisessa.

Designer voidaan myös tarvittaessa liittää yrityksen käytössä olevaan toiminnanohjausjärjestelmään.


Tehokkuutta koko prosessiin

Designer yhdistää yrityksen myynti- ja tuotanoprosessin saumattomasti yhteen. Kertaalleen tehtyä työtä ei tarvitse tehdä uudelleen ja mahdollisten muutosten hallinta on helppoa ja yksiselitteistä. Designerin avulla modulaariset tuotteet räätälöidään asiakkaan tarpeisiin nopeasti ja helposti. Ohjelmiston käyttö mahdollistaa kannattavuuden parantamisen ja myyntiprosessin läpimenoaikojen minimoinnin sekä myynnin kasvattamisen. Designerin käyttö mahdollistaa myös nopean ja tarkan tarjouspyyntöihin vastaamisen. Tarkka ja virheetön tuotteen määrittely poistaa hinnoitteluvirheet ja mahdollistaa lyhyen toimitusajan.


Parametrisuus ja mallit

Designer on täysin parametrinen ohjelmisto. Mallit ja tuoterakenteet piirretään ja määritellään ohjelman tehokkailla komennoilla käyttämällä ohjelmassa olevia primitiivejä. Älykkäät tuoterakenteet syntyvät, kun eri osien välille määritellään tarvittavat kaavat ja säännöt. Sääntöjen avulla rajataan miten malli käyttäytyy sen dimensioita muutettaessa.

Ohjelman kaavaeditorin avulla voidaan tarvittaessa luoda hyvinkin monipuolisia sääntöjä. Mallin objektien näkyvyyttä voidaan säädellä erilaisten ehtojen avulla. Malliin voidaan myös määritellä suojaustasoja, joiden avulla tietyt ominaisuudet voidaan piilottaa loppukäyttäjältä, jos halutaan estää esimerkiksi tietyjen muutosten tekeminen.

Tuotteen hinnoittelu voidaan myös täysin ohjata Designerin avulla. Tuoterakenteeseen voidaan hinnoittelukomponentteja, joiden avulla voidaan hinnoittelu sitoa tiettyihin mittoihin tai esimerkiksi laskettuun pinta-alaan. Kaikki hinnoittelutiedot päivittyvät automaattisesti tuotemallin mittojen mukaan.Ikkuna- ja oviteollisuuden lisäosa Designeriin

DWD on lisämoduli Designeriin, joka tuo ohjelmaan ikkuna- ja ovimallienmallien laatimista helpottavia erikoisominaisuuksia. Erityisesti erikoismuotoisten ikkunamallien laadinta DWD:n avulla on helppoa ja nopeaa. Modulin avulla voidaan hallita monimutkaisetkin mitoitustarpeet.

DWD:ssä on mm. seuraavat ominaisuudet:

  • Karmikehä eri tapitusvaihtoehtoineen
  • Jakokarmit
  • Puitekehät
  • Ristikot
  • Saranat ja helat, jotka varioituvat mitoitusten mukaan
  • Automaattiset katkaisumitoitukset

Integraatiot muihin järjestelmiin

Designer voidaan tarvittaessa integroida esim. toiminnan- tai tuotannonohjausjärjestelmiin. Myös liitynnät työstökoneisiin voidaan tarvittaessa toteuttaa.