Kulutustietojen etäluenta tulee pakolliseksi

13.11.2019
Jukka Virtanen
Info


EU:n Kunnianhimoiset ilmasto- ja energiatavoitteet sekä Pariisin sopimuksen yhteydessä tehdyt globaalit sitoumukset edellyttävät energiankulutuksen vähentämistä ja uusiutuvista lähteistä saatavan energian käyttöä. Jotta tavoitteisiin päästään, EU muuttaa aikaisemmin annetun direktiivin sisältöä merkittävästi. Uudet vaatimukset koskevat siirtymäajan puitteissa myös jo asennettuja järjestelmiä.

Käyttäjäkohtainen mittaaminen ja kustannusten jakaminen

Jatkossa veden kulutuksen lisäksi mitataan myös mm. lämmitys- ja jäähdytysenergiaa asuntokohtaisesti. Esimerkiksi rakennuksiin, joissa on keskuslämmitys tai -jäähdytys tai jotka käyttävät kaukolämpö- tai kaukojäähdytysjärjestelmää, on asennettava käyttäjäkohtaiset mittarit. Jotta kulutustietoja voidaan toimittaa kustannustehokkaasti ja usein, uusien asennettavien mittareiden tai lämmityskustannusten jakolaitteiden on oltava etäluettavia viimeistään 25 päivänä lokakuuta 2020. Jo asennetut järjestelmät, jotka eivät ole etäluettavia, on muutettava etäluettaviksi tai ne on korvattava etäluettavilla laitteilla 1 päivään tammikuuta 2027 mennessä.

Lähde: Euroopan unionin virallinen lehti L 328/210 FI (21.12.2018)